انواع درمان‌ های غیردارویی

  1. گروه درمانی: شرکت در جلسات گروه درمانی برای بالا بردن کیفیت زندگی بیمار و درمان بسیار مفید است.
  2. خانواده درمانی: در جریان درمان اعتیاد درگیر کردن اعضای خانواده در روند درمان ضروری است. زیرا براساس مشاهدات انجام شده بهبود روابط خانواده به خودی خود باعث کاهش مصرف مواد می‌شود و معتادان اغلب افراد خانواده را عامل موثری در ترک اعتیاد خویش تلقی می‌کنند و در این نقش خانواده اولیه و والدین ظاهرا بیشتر از نقش همسر است.

فواید گروه درمانی عبارتند از:

  • امکان صحبت در مورد مشکلات برای افراد وجود دارد و اعضا گروه می‌توانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند.
  • در طی جلسات گروه درمانی دامنه اثر مواد بر زندگی فرد مشخص می‌شود.
  • فرد به درک و فهم بهتری از احساسات و رفتارهای خود و دیگران دست می‌یابد.
  • گروه، موقعیت حمایت کننده و تشویق کننده‌ای را به وجود می‌آورد که در طی زمان تغییر در رفتار می‌تواند اتفاق افتد.
  • تجربه گروه احساس تنهایی را کاهش داده،‌ اجازه رشد روانی – اجتماعی به افراد می‌دهد.
  • اعضای گروه احساس می‌کنند مورد قبول، اعتماد و علاقه دیگران قرار می‌گیرند و توسط دیگران حمایت و یاری می‌شوند.
  • گروه به افراد این فرصت را می‌دهد که بسیاری از رفتارها و نقطه نظرهایشان را در جریان پاسخ به خواسته‌های گروه تغییر دهند.

برای تعین وقت درمان غیر دارویی اعتیاد می توانید با تنها متخصص غرب استان تهران در کلینیک روانشناسی رامان  وقت بگیرید 

ArabicEnglishPersianTurkish