عضو انجمن روانشناسی
عضو سازمان نظام روانشناسی
نویسنده کتاب ذهن آگاهی در سازمان
مشاور برند سازی در حوزه روانشناسی
سوابق تحصیلی
کارشناس روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
دوره های تخصصی
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
دوره جامع تربیت مشاور کودک و نوجوان
دوره تخصصی سوپر ویژن تربیت مشاور کودک و نوجوان
دوره مربیگری مهارت جراتمندی و ابراز وجود
دوره مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
دوره مشاوره و انتخاب رشته تحصیلی
دوره درمان CBT
دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT
دوره خانواده درمانی و زوج درمانی
دوره رفتار درمانی
دوره مصاحبه بالینی کودکان و بزرگسالان
دوره روان درمانی پویشی کوتاه مدت
سوابق شغلی
روانشناس کلینیک روان پزشکی انصاری پور – زنجان
روان شناس بیمارستان ارتش – زنجان سال ۷۶
مشاوره روانشناسی موردی
تالیفات
نویسنده کتاب ذهن آگاهی در سازمان
حریم ارتباطی افراد – مجله شادکامی موفقیت ،مقاله برتر از نگاه خوانندگان
بیش از طلاق راه های دیگر را هم بیندیشید- نشریه رسام نگار ساوه

 

تعین وقت

ArabicEnglishPersianTurkish