فروشگاه

دانلود کتاب بدن من مال خودمه
دانلود رایگان بدن من مال خودمه
آبان ۱۰, ۱۳۹۹
پروتکل درمان وسواس کودکان
دانلود پروتکل درمان وسواس کودکان |کلنیک رامان
آبان ۱۰, ۱۳۹۹
نمایش همه

دانلود رایگان بعضی رازها باید فاش شود

0

توضیحات
توضیحات کتاب :
کتاب برخی رازها باید فاش شود در قالب داستان، مهارت کودکان برای محافظت از خود را به آنها آموزش می دهد و کودکان را تشویق کند تا شجاعت گفتن را داشته باشند.
سخن نویسنده:
به عنوان مادر ۳ فرزند میدانستم که به زودی مرحله ای از زندگی می رسد که برای مراقبت از آنها در کنارشان نباشم. وقتی برای اولین بار قرار شد شب را خارج از خانه سپری کنند فهمیدم که نیاز است این موضوع حساس را برایشان بشکافم که چگونه در برابر لمسهای غیر مجاز از خودشان محافظت کنند. تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم تا والدین،مربیان و پرستاران کودکان ابزاری برای آغار بحث حفاظت از خود داشته باشند.
ArabicEnglishPersianTurkish